Minh Nguyễn Quốc

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 20 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 19 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 18 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 17 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Tân Ngọa Hổ Tàng Long 2001 Tập 28b Vietsub

Phim cổ trang Đài Loan Tân Ngọa Hổ Tàng Long 2001 Tên gốc: 卧虎藏龙 2001 Diễn Viên: Thủy Linh vai Ngọc Kiều Long Hà Nhuận Đông vai La Tiểu Hổ ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 16 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Tân Ngọa Hổ Tàng Long 2001 Tập 28a Vietsub

Phim cổ trang Đài Loan Tân Ngọa Hổ Tàng Long 2001 Tên gốc: 卧虎藏龙 2001 Diễn Viên: Thủy Linh vai Ngọc Kiều Long Hà Nhuận Đông vai La Tiểu Hổ ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 15 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 13 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 12 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 11 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Dương Bài Phong & Gia Lục Hào Nam

MV Dương Bài Phong - Gia Lục Hào Nam Ca khúc trong MV: Duyên đến là chủ định - 缘来是住定 Thiên mệnh tối cao - 天命最高 Là em tự đa tình - 是我在做多情 ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 10 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 9 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Thỏa ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 8 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Long ....

Chiếc Áo Trân Châu 2000 Tập 7 FFVN Lồng Tiếng

Phim truyện Đài Loan Chiếc Áo Trân Châu - 珍珠彩衣 Diễn viên: Khưu Tâm Chí... vai Thủ Sơn Nhạc Linh... vai Sở Điệp Y Thiên Tâm...vai Hạng Minh Châu Long ....